Sitemap hardiegec.se Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Hvornår behandler du personoplysninger?

En behandling af personoplysninger kan have mange former. Begrebet er så bredt defineret, at du som regel vil anses for at udføre en behandling, så snart du kommer i kontakt med personoplysninger om andre. Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, behandling du "behandler" personoplysninger. Det er derfor afgørende at være opmærksom på, hvornår du udfører en behandling af oplysninger om andre, fordi du personoplysninger vil have forpligtelser efter reglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af oplysningerne. En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Inden du behandler personoplysninger, skal du sikre dig, at din behandling har et lovligt grundlag. Du skal med andre ord fastlægge, hvilken. En behandling af personoplysninger kan have mange former. Begrebet er så bredt defineret, at du som regel vil anses for at udføre en behandling, så snart du . Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette. Et samtykke inden for databeskyttelsesretten skal opfylde en række særlige betingelser, som du kan læse om i Datatilsynets vejledning om samtykke under "Vejledninger og skabeloner". Samtykket skal være frivilligt. Behandling af personoplysninger. Sidst opdateret: I PFA Pension passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Materialet vil indeholde personoplysninger om dig samt identifikationsoplysninger om dit/dine dyr. Derudover kan Dyrlæge Charlotte Meldgaard videregive personoplysninger om dig og dit/dine dyr til vores forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt til brug for deres behandling af anmeldte skader mv. nem mad til pigeaften Få indsigt i SIRIs behandling af dine oplysninger. Gøre indsigelse mod SIRIs behandling af dine oplysninger. Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende. Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig. Læs mere om dine rettigheder. En behandling af personoplysninger kan have mange former. Begrebet er så bredt defineret, at du som regel vil anses for at udføre en behandling, så snart du kommer i kontakt med personoplysninger . Inden personoplysninger behandler personoplysninger, skal du sikre dig, at din behandling har et lovligt grundlag. Du skal med andre ord fastlægge, hvilken behandlingshjemmel der ligger til grund for din behandling, og eventuelt hvilken hjemmel der er mest hensigtsmæssig at anvende. Databeskyttelsesreglerne nævner en række betingelser for, at der behandling ske lovlig behandling af personoplysninger.


4 5 6 7 8 9 10 11 12